Svar: Börja med att göra en förlustanmälan hos polisen. Den tar du sedan med till närmaste Din Guldsmed-butik. I butiken finns det skadereglerare som hjälper dig fylla i en skadeanmälan. Var smycket värt under 4.000 kr så behandlas ärendet i butiken, vilket tar ca en vecka. Var smycket värt 4.000 kr och därutöver så kontaktas försäkringsbolaget, ERV som bedömer ärendet och meddelar dig sitt beslut.